Driftsinformation

Torsdag den 15. juni 2017 :   Vandforsyningen er normal.

Efter det omfattende arbejde med at spore og fjerne kalkaflejringer i hovedvandledningen på Ulvshalevej arbejdes nu med opgaver, der måtte nedprioriteres i indsatsperioden.

Vi har fået etableret et system til varsling via SMS i forbindelse med lukning af vand, rørbrud og driftsinformationer.
For at tilmelde skal der sendes en SMS til +4527247195 med beskeden “Tilmeld vand” fra det nummer der skal modtage.

Opførelse af nyt vandværk :     Filtrene mangler stadig at rense tilstrækkelig for ammonium og svovlbrinte. Leverandøren arbejder ihærdigt med at justere filtre.

Driftsansvarlig

Operations Manager – Betriebsleiter

Jesper2

Jesper Højland

Tlf:          29 26 49 04

Email:     info@ulvvand.dk